Instalacje elektryczne     

     Energetyka     

     Instalacje teletechniczne     

     Monitoring     

     Systemy zabezpieczeń     

     Badania odbiorcze i okresowe     

     Nadzór inwestycji     

     Oświetlenie zewnętrzne     

Instalacje elektryczne

 

Wykonujemy:

- Instalacje elektryczne w budynkach wielorodzinnych

- Instalacje elektryczne w budynkach przemysłowych

- Instalacje elektryczne w budynkach publicznych

Energetyka

 

Wykonujemy:

- Linie kablowe i napowietrzne SN

- Linie kablowe i napowietrzne nn

- Budowę stacji transformatorowych

- Agregaty prądotwórcze

- Usuwanie kolizji energetycznych

Instalacje teletechniczne

 

Wykonujemy:

- Instalacje teletechniczne wewnętrzne

- Instalacje teletechniczne zewnętrzne

- Sieci strukturalne

- Sieci światłowodowe

- Montaż i konfigurację urządzeń aktywnych

Monitoring

 

Oferujemy montaż oraz rozbudowę profesjonalnych systemów telewizji dozorowej we wszystkich obecnych technologiach na rynku zawierających między innymi kamery szybkoobrotowe, wandaloodporne,  z zaawansowaną detekcją ruchu oraz rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych.


Wykonujemy:

- Monitoring analogowy CVBS

- Monitoring AHD

- Monitoring Cyfrowy IP

Systemy zabezpieczeń

 

Specjalizujemy się w wykonywaniu oraz konserwacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz kontroli dostępu w obiektach przemysłowych, publicznych oraz prywatnych. 
Wszystkie instalowane przez nas urządzenia oraz sposób wykonania jest zgodny z normą europejską oraz posiada co najmniej stopień Grade 2.


Wykonujemy:

- Systemy SSWiN

- Kontrole dostępu

Badania odbiorcze oraz okresowe instalacji elektrycznych

 

Wykonujemy:

- 5-letnie przeglądy instalacji oraz urządzeń elektrycznych

- Badania odbiorcze instalacji oraz urządzeń elektrycznych

Nadzór inwestycji

 

Zajmujemy się prowadzeniem nadzorów budowy w branży:

- elektrycznej i energetycznej

- teletechnicznej

- budowlanej

- sanitarnej

Posiadamy grono wysoko wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się nadzorem inwestycji.

Oświetlenie zewnętrzne

 

Wykonujemy:

- Oświetlenie dróg publicznych

- Oświetlenie osiedli mieszkaniowych

- Iluminację budynków oraz terenów zewnętrznych

601 373 010

kontakt@amelsystemy.pl 

/amelsystemy

Designed by Quźna.com

Partner SocialEye 

AMEL Sp. z o.o
ul. Malinowa 6, 84-252 Góra, Polska
NIP 588-244-21-44 REGON 381197289 
KRS 0000747328
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 10 000 PLN